, , ,

Methadex Biosira (Methandienone, Dianabol) 100tabs (10mg/tab)


– Fabricante: Biosira Pharmaceuticals

– Paquete: 100 tabletas (10mg / tab)

– Sustancia química: Methandrostenolone (Methandienone, Dianabol)

29.00